Skrivsöndag

Flytet

2022-05-15

Flyt i skrivprocessen

Flödesskrivning

Fördämningar

Skapa flyt i texten

Snabbt och långsamt flöde

Starkt och lätt flöde

Skrivövningar

A. Försök att flödesskriva en scen
B. Skriv en scen så långsamt du kan
C. Vad betyder flöde för dig? Hur viktigt är det att skrivandet eller läsandet "flyter på"?