Skrivsöndag

Slutet2022-06-12

När tar berättelsen slut? Dikten? Kapitlet? Stycket? Meningen?

I vilket skede vet du när/var/hur det slutar?

Hålla inne på slutet.

Att avsluta en relation.

Att avsluta ett arbete/en kurs.

Hur klart har du då slutet för dig?

Vem har makten att avsluta vad?

Att skriva om slut.

Att sluta skriva.

Skrivuppgifter

A. Skriv om ett slut du redan skrivit
B. Avsluta en text 'för tidigt'

C. Hur ofta tänker du på avslutning?